Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nørre Vedby Skole- & Børnehus
Mobil menu

Historien om SFO

SFO ved Nørre Vedby skole.

 

SFO på Nørre Vedby skole er en del af landsbyordningen Nørre Vedby skole og Børnehus, der rummer vuggestue, børnehave, skole, SFO, autisme afdeling og SFO A for børn med autisme.

Der er ca. 75 børn indmeldt i SFO.

SFO har åbent dagligt fra kl. 6.15, hvor børnene har mulighed for at spise morgenmad – ofte med nybagte boller.

Mandag til torsdag lukkes kl. 16.45 og fredag lukkes kl. 15.45.

Lukkedage uden nødpasning: 5. juni (Grundlovsdagen) og 24. december

Lukkedage med nødpasning: de 3 hverdage før påske, fredagen efter Kristi Himmelfart samt dagene mellem jul og nytår.

SFO sampasser i ferieperioder med Børnehuset.

 

Hverdagen i SFO

Børnene er i SFO i deres fritid, hvor der skal være tid til leg, og tid til at dyrke venskaber. Samtidig er SFO et læringsrum, hvor børnene har mulighed for at opleve, være nysgerrige og eksperimentere. Vi vægter højt, at børnene lærer at vise hensyn, forståelse, accept og respekt for hinanden og for hinandens forskelligheder.

SFO skal være et trygt og rart sted at være, med nærværende og tydelige voksne.

 

 

Kontakt til børn og forældre.

Alle børn siger godmorgen til en voksen og farvel igen. SFO pædagogerne henter børnene i klasserne, når skoledagen slutter, modtager eventuelle beskeder fra lærerne om dagen og krydser børnene ind i SFO. I samarbejde med lærerne og forældrene er formålet at gøre dagligdagen i SFO tryg og genkendelig. Pædagogerne deltager i skole/hjem samtaler og møder omkring børnene.

 

 

Aktiviteter.

I SFO tilbydes forskellige aktiviteter, formålet med aktiviteterne er, at de i samspil med skolens undervisning er med til at styrke børnenes udvikling, dannelse, trivsel og læring. Børnene har mulighed for at fordybe sig, udføre egne ideer og eksperimentere med forskellige materiale og værktøjer. Aktiviteterne er en vekselvirkning mellem børnenes egne valg og mere strukturerede pædagogiske aktiviteter. På ugeplanen er faste aktiviteter som bål, kreativt værksted og tid i hallen. Børnene er dagligt udendørs, mørkelege på legepladsen i vinterhalvåret er særligt spændende.

 

 

Brobygning fra dagtilbud til SFO.

SFO og Børnehus deltager i fælles arrangementer for hele landsbyordningen. For eksempel første skoledag, adventssamlinger, teater og musikkoncerter. I året op til skolestart inviteres kommende skolebørn til forskellige dage og aktiviteter på skolen og i SFO. Børnehuset og SFO samarbejder tæt om at skabe en tryg overgang mellem dagtilbud og skole. Kommende skolebørn færdes hjemmevant på skolens område, kender både børn og voksne på skolen.

Børn fra andre dagtilbud inviteres til at besøge skolen og SFO inden 1. april.

 

 

Forårs – SFO.

Alle forældre inviteres til forældremøde i SFO inden 1. april, hvor forårssfo begynder. I perioden fra april til sommerferien arbejdes der målrettet på at give børnene en god og tryg overgang til skolen. Forårsbørnene lærer SFO og Skolens område og regler at kende. Dagen er struktureret, genkendelig og følger skolens rytmer og rutiner. Der er særligt fokus på børnenes indbyrdes sprog og det sociale samvær i gruppen, hvordan vi taler til og med hinanden og hvordan vi behandler hinanden. Målet er at styrke gruppens sociale relationer som grundlag for at skabe en homogen og tryg gruppe, hvor fællesskabet er det bærende og hvor der er plads til at være forskellige.