MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nørre Vedby Skole- & Børnehus
Mobil menu

Corona nyt

Genåbning af Børnehuset Ønskeøen.

Kære alle forældre.
Mandag d. 20. april genåbner Børnehuset Ønskeøen. Vi glæder os til at se jeres børn igen. Der har været mærkeligt tomt og stille i Børnehuset de sidste uger.

Når vi åbner igen bliver det en hverdag, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for genåbning af dagtilbud. Det betyder, at hverdagen vi blive anderledes, end vi har været vant til. Vi vil gøre vores bedste i forhold til at opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger men har som altid fokus på at skabe en hverdag for børnene, som tager udgangspunkt i, at børn er børn. Vi skal finde balancen mellem hygiejne anbefalinger og muligheden for, at børnene møder et trygt miljø præget af nærvær og omsorg.

Aflevering.
Ved aflevering af jeres børn skal I benytte den samme dør, som I plejer. Ved døren er opsat en ringeklokke, som I benytter og venter til der kommer en medarbejder ud til jer. Jeres barn afleveres til den voksne, som følger jeres barn i garderoben og sikrer, at jeres barn får vasket hænder med sæbe inden barnet møder de øvrige børn i Børnehuset. Vi beder jer om at overholde afstandsmarkeringerne og have tålmodighed ved kø dannelse. Når I har afleveret jeres barn holder I til højre op på boldbanen – på den måde undgår vi, at I passerer tæt forbi hinanden. Vi opfordrer til, at I ikke samler jer i grupper tæt ved indgangen.

Opdeling af børnene.
Det tilstræbes, at børnene er sammen stuevis. Det betyder, at børnene leger i mindre grupper indendørs på 2-3 og udendørs i grupper på 5. Indendørs vil læringsmiljøerne være rammen for opdelingen af børnene og udendørs er legepladsen inddelt i zoner. 
Vi har udarbejdet et dagsprogram for hver stue, som sikrer:
Håndvask hver 2. time – vi opfordrer til, at I øver hjemme
Der spises på skift, hvilket giver plads og afstand mellem børnene
Personalet samler og håndterer madpakker og frugt. Vi opfordrer til, at I både i madpakker og frugtposen tænker på, at børnene har ting med som de selv kan håndtere. Det kan være svært at åbne for eksempel ostehaps og andre enkelt indpakket madvarer
Stuerne afsprittes inden en ny gruppe børn spiser
At vi overholder kvadratmeter kravene 
At børnene er udendørs så meget som muligt

Først og sidst på dagen vil børnene være fordelt i ”Urskoven” og på stuerne, i det omfang det er muligt. Vi håber på jeres forståelse for, at der i arbejdet og samværet med børnene vil være behov for at balancere mellem hygiejne anbefalinger og omsorg. At trøste et barn vil stadigvæk være en vigtig pædagogisk opgave. Vi opfordrer til, at I taler med jeres barn om at kram og kys er noget, I gør hjemme i familien.

Afhentning.
Når I henter jeres børn, skal I ringe på klokken ved hoveddøren og vente til en medarbejder kommer ud til jer. Medarbejderen henter jeres barn og det I har brug for at få med hjem fra garderoben. 

Forårsbørnene.
Forårsbørnene – skolestarterne – er i Børnehuset til og med d. 24. april. Når det er muligt, vil de fortsat besøge skolen, og låne lokaler der – men aflevering og afhentning vil fortsat være i ”Ønskeøen” indtil 24. april.
Første dag i forårs-SFO er d. 27. april, hvorefter alle aktiviteter for skolestarterne vil være på skolen. I vil i e-boks modtage en invitation til denne dag. Afslutningsarrangementet i Børnehuset er vi i gang med at planlægge, og I vil blive orienteret, når det er helt på plads.

Formålet med vores planlægning.
Vi har i planlægningen af jeres barns dag i Børnehuset haft fokus på at have børnene i centrum. Anbefalingerne omkring hygiejne er til de voksne og skal gøres til en del af børnenes hverdag og rutiner ved hjælp af de voksnes guidning og oversættelse til praksis. 
I forbindelse med begrænsningen af smitte har vi udover det nævnte, opmærksomhed på om jeres børn viser tegn på sygdom. Det har vi både for at passe på jeres og andres børn. Personalet har modtaget instruks til håndtering af personer med symptomer, der kan være forenelige med Covid-19 og vi vil kontakte jer, hvis vi vurderer at jeres barn udviser tegn på sygdom. Vi opfordrer til, at I benytter jer af pasning i Børnehuset i det omfang, det er nødvendigt – hvad der er nødvendigt, beslutter I som forældre med udgangspunkt i jeres families behov.

Vi glæder os til at se jer.
Uanset nye rutiner, forholdsregler og anbefalinger ser vi frem til at møde jer og jeres børn igen. Vi skal i gang med at øve os på en ny form for hverdag. Vores udgangspunkt er at gøre det bedst muligt og i samarbejde med jer skabe en tryg hverdag i Børnehuset for alle børnene.

Hvis I har spørgsmål, kan I ringe til: 
Børnehuset Ønskeøen på telefon: 54732330, 
Tina Gad Olsen – souschef: 25182221, 
Mette Myron – pædagogisk leder: 25182125

Venlig hilsen 
Personale og ledelse i Børnehuset Ønskeøen.

Dokumenter

Behov for nødpasning i uge 16.pdf

Shape Created with Sketch.

forårs sfo_0.pdf

Shape Created with Sketch.